Forstørrelsesglass som ligger oppå ark med grafer. Rundt ligger briller og penner

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)

NTAES er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Tolletaten i arbeidet mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. NTAES skal utarbeide nasjonale analyse- og etterretningsprodukter som beslutningstøtte for politiet og kontrolletatene.
Les mer om NTAES sitt formål