Senterets publikasjoner

Analyse- og etterretningsprodukter utarbeidet av NTAES har hovedsakelig form som nasjonale trussel- og risikovurderinger. Produktene er rådgivende og skal danne grunnlag for beslutninger.


Rapport: NTAES Leverandører til det offentlige

Gjelder fra: februar 2022 Av: NTAES


Temaside: Havbruk og fiskeri

Gjelder fra: desember 2021 Av: NTAES


Rapport: NTAES Situasjonsbeskrivelse 2020.pdf

Gjelder fra: januar 2020 Av: NTAES


Rapport: NTAES bedrageri næringslivet

Gjelder fra: april 2019 Av: NTAES


Rapport: NTAES Kriminelle i arbeidslivet

Gjelder fra: januar 2019 Av: NTAES


Rapport: NTAES Mer effektiv sanksjonering

Gjelder fra: februar 2018 Av: NTAES